Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 4, pp 44–47 | Cite as

Toegankelijkheid gemeentelijke trajecten moet beter

Schulden in opvang en beschermd wonen vragen om specifieke aanpak

 • Catelijne Akkermans
 • Astrid Huygen
 • Karen van BrunschotEmail author
 • Marthe Riemeijer
Artikel

De leden van Federatie Opvang en de RIBW Alliantie vangen jaarlijks zo'n 100.000 kwetsbare burgers op. Driekwart van hen kampt met financiële problemen. Maar toegang tot gemeentelijke schuldhulp blijkt juist voor hen nauwelijks voorhanden. Dat kan en moet en anders.

Jaarlijks worden zo'n 100.000 cliënten ondersteund, begeleid en meestal ook van een dak boven hun hoofd voorzien door organisaties van Federatie Opvang en de RIBW Alliantie. Het gaat om mensen die een beroep moeten doen op Beschermd Wonen of de Maatschappelijke of Vrouwenopvang; mensen met psychische of psychiatrische problemen, mensen die hun huis of kamer kwijtraakten - waaronder veel jongeren - of slachtoffers van huiselijk geweld die het huis moeten ontvluchten. Deze 100.000 mensen behoren tot een grote risicogroep van burgers als het gaat om schulden in combinatie met andere problemen. Hoewel de focus in dit artikel ligt op de meest kwetsbare groep in opvang en beschermd wonen, benadrukken we dat er veranderingen nodig...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Catelijne Akkermans
  • 1
 • Astrid Huygen
  • 1
 • Karen van Brunschot
  • 2
  Email author
 • Marthe Riemeijer
  • 3
 1. 1.Werken als onderzoeker bij Sociaal KabaalHoutenNetherlands
 2. 2.Senior adviseur/projectleider bij de Federatie OpvangHoutenNetherlands
 3. 3.Projectadviseur bij de RIBW AlliantieHoutenNetherlands

Personalised recommendations