Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 4, pp 34–37 | Cite as

Literatuurverkenning shared decision making

Samen beslissen: hoe kansrijk is dat voor het werk en inkomen domein?

 • Astrid HazelzetEmail author
 • Wilma Otten
 • Marloes Vooijs
 • Nicole van Kesteren
Artikel
 • 5 Downloads

Een re-integratietraject, waarbij een werkloze wordt ondersteund om zo regulier mogelijk werk te vinden, bevat vele keuzemomenten. Het is de klantmanager die deze keuzes maakt, al dan niet in samenspraak met de werkzoekende. In dit artikel exploreren we het begrip samen beslissen. Wat betekent het en waarom is het kansrijk in het domein van werk en inkomen?

Samen beslissen, of in het Engels 'shared decision making', wordt al succesvol toegepast in de zorg. De arts en patiënt zijn gelijkwaardig in het gesprek en nemen samen beslissingen over gezondheids- en behandeldoelen en over de acties die worden ondernomen om die doelen te bereiken. De zorgverlener treedt op als gids bij het maken van een keuze en de patiënt voorzien van relevante informatie over de behandelmogelijkheden. De zorgverlener is ook gids als zij gezamenlijk de voorkeuren van de patiënt in kaart brengen en een gezamenlijke beslissing nemen over de best passende behandeling. Samen beslissen bestaat uit een combinatie van...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Astrid Hazelzet
  • 1
  Email author
 • Wilma Otten
  • 1
 • Marloes Vooijs
  • 1
 • Nicole van Kesteren
  • 1
 1. 1.TNOThe HagueNetherlands

Personalised recommendations