Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 4, pp 22–25 | Cite as

Bedrijfsscholing in partnerschap

Op weg naar optimale verbinding tussen onderwijs, gemeente en bedrijfsleven

  • Monique Beukeveld
  • Petra OdenEmail author
Artikel
  • 1 Downloads

Ondernemers, gemeenten en mbo-scholen zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de scholing en begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar de partijen hebben behoefte aan betere onderlinge afstemming. Ook is meer duidelijkheid nodig over elkaars rol in het traject naar werk.

Steeds meer ondernemers starten een bedrijfsschool waar ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleiden op de werkplek. Zoals een ondernemer die inspeelt op de tekorten in de techniek. De gemeente levert mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan. In het bedrijf krijgen zij de kans om technische kennis en ervaring op te doen. Wanneer blijkt dat ze affiniteit hebben met het werk, krijgen ze een opleidingsplek met baangarantie aangeboden. Voor de opleidingsplek werken de bedrijven samen met onderwijsinstellingen, voor de baangarantie met andere ondernemers. Naast deze bedrijfsscholen bieden gemeenten ook scholing aan voor uitkeringsgerechtigden om ze klaar te stomen voor werk en...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Onderzoeker bij het lectoraat Juridische Aspecten van Ondernemerschap (JAO)HoutenNetherlands
  2. 2.Lector maakt met haar lectoraat JAO deel uit van het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen van de Hanzehogeschool GroningenGroningenNetherlands

Personalised recommendations