Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 4, pp 26–27 | Cite as

Geld, gezond, groen en gelukkig

Leven met minder als verrijkende ervaring

  • Yvette BommeljéEmail author
Artikel

Het bruto nationaal geluk en niet het bruto nationaal product. In Bhutan is dat het leidend principe. Na een bezoek aan dat land gooide Jeanine Schreurs het roer om: ze stopte met haar baan en ontwikkelde een programma voor de weg uit de armoede als veranderingsproces naar een duurzaam en beter leven.

'Bhutan was voor mij een keerpunt', vertelt Schreurs. 'Ik werkte voor een internationale organisatie aan een duurzaamheidsagenda. De bedoeling was om met andere landen daarop samen te werken. Maar je begrijpt: dat gaat niet makkelijk. Verschillende belangen en verschillende visies en prioriteiten staan in de weg. Voor een werkbezoek was ik in Bhutan, een van onze partners waarmee we zouden samenwerken. Daar werd ik geconfronteerd met een totaal andere zienswijze op leven, samenleven en wat belangrijk is. De leidraad voor het leven daar is het bruto nationaal geluk. Welvaart is daar niet alleen economische begrip, het is meer dan geld, productie, omzet, consumeren. Welvaart omvat ook...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Redactievoorzitter van Sociaal Bestek en eigenaar van Yvet Bommeljé onderzoek en advies.HoutenNetherlands

Personalised recommendations