Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 2–3, pp 22–25 | Cite as

Algemene nabestaandenwet

Financiële zorgen en administratieve chaos na overlijden partner

  • Tea KeijlEmail author
Artikel

De sociale partners en het kabinet steggelen al jaren over de hervorming van het pensioenstelsel. Een onderbelicht thema daarbij is het karige en complexe nabestaandenpensioen. De Landelijke Cliëntenraad haalde ervaringsverhalen op en ging daarmee naar de Tweede Kamer. Die debatteerde op 27 mei over de Algemene Nabestaandenwet.

In de tijd dat de man standaard de kostwinner van het gezin was, lag er een groot financieel risico op de loer als hij weg zou vallen. Dat risico kon vrijwel geen enkel gezin individueel dragen. Daarom werd in de opbouwfase van het huidige pensioenstelsel - in de tweede helft van de negentiende eeuw - als eerste een weduwen- en wezenpensioen geïntroduceerd. Maar tijden veranderen: de meeste vrouwen werken tegenwoordig en ze zijn vaker financieel zelfstandig. Bij meerpersoonshuishoudens zijn twee inkomens de norm geworden. Maar ook nu nog heeft het grote financiële gevolgen als een van de inkomens wegvalt. Vaak kunnen de woonlasten al niet meer worden opgebracht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations