Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 2–3, pp 2–3 | Cite as

Werken vanuit de bedoeling

  • Maarten van de BeekEmail author
inhoud
  • 3 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations