Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 2–3, pp 4–6 | Cite as

Omgekeerde toets leidt tot lenige en robuuste overheid

Werken vanuit de bedoeling - zo doen ze het in Leeuwarden

  • Ellen de BruinEmail author
Artikel

Werken vanuit de bedoeling. Voor veel professionals in het sociaal domein blijkt het best een zoektocht te zijn hoe je dat doet. Het wordt gekoppeld aan begrippen als de nieuwe, de andere of de faciliterende overheid. In Leeuwarden geven we het vorm met de omgekeerde toets als centraal richtsnoer.

Om te werken vanuit de bedoeling, om meer maatwerk te kunnen leveren, vraagt een andere houding van de professional en dan met name hoe die omgaat met de kaders die binnen het werk gesteld zijn. Mensen willen best afwijken voor maatwerk, maar het moet wel gelegitimeerd zijn. En daar is niets mis mee. In een ambtelijke organisatie is de rechtmatigheid een groot goed. En op zich logisch, want iedereen heeft gelijke rechten. Maar niet iedereen heeft meer overal recht op. Wil je dit goed onderbouwen, dan kom je vanzelf uit bij de doelmatigheid. Want dat heeft te maken met effectiviteit en noodzakelijkheid. Voor mij zijn rechtmatigheid en doelmatigheid onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar ik...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations