Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 2–3, pp 13–15 | Cite as

Zorg voor ouderen thuis

Knelpunten in de zorg voor thuiswonende ouderen

 • Debbie Verbeek-OudijkEmail author
 • Inger Plaisier
 • Maaike den Draak
 • Mirjam de Klerk
Artikel

Hoewel het met veel van de thuiswonende ouderen goed gaat, zijn er ook knelpunten. Het Sociaal en Cultureel Planbureau beschreef de uitdagingen in de literatuurstudie Zorgen voor thuiswonende ouderen. Het onderzoek dient als input voor de commissie die eind 2019 advies uitbrengt aan de regering. Dit artikel zet de bevindingen alvast op een rij.

Ruim 1,2 miljoen (ofwel 92%) van de in totaal bijna 1,4 miljoen ouderen van 75 jaar en ouder wonen zelfstandig. Ruim vier op de tien ontvangt een vorm van zorg en ondersteuning thuis; de alleroudsten vaker dan de wat jongeren. Hoewel bijna alle 75-plussers kampen met een chronische aandoening of gezondheidsbeperkingen, zeggen de meesten zich goed te kunnen redden in het dagelijks leven en zijn veel ouderen nog altijd actief in de samenleving. Toch worden de eigen kracht en mogelijkheden van ouderen en hun netwerk geregeld overschat. Met de invoering van de hervormingen in de langdurige zorg (HLZ) wordt steeds vaker van mensen verwacht dat zij in...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Debbie Verbeek-Oudijk
  • 1
  Email author
 • Inger Plaisier
  • 2
 • Maaike den Draak
  • 3
 • Mirjam de Klerk
  • 4
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations