Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 2–3, pp 26–29 | Cite as

Onderzoek

Hoe effectief zijn vrijwilligers in de schuldhulpverlening?

  • Ben BoksebeldEmail author
  • Peter Gramberg
Artikel
  • 4 Downloads

Veel gemeentelijke beleidsplannen schuldhulpverlening kennen een belangrijke rol toe aan vrijwilligers. Vrijwilligers helpen voorkomen dat mensen in de schulden raken, door hulp te bieden bij het ordenen van de administratie en het aanvragen van voorzieningen. Daarnaast zouden ze, zo is de verwachting, de schuldhulpverlening toegankelijker maken en de kans op terugval beperken.

Maken vrijwilligers de gemeentelijke schuldhulpverlening daadwerkelijk effectiever? Om dat te bepalen voeren wij sinds oktober 2017 een onderzoek uit in het werkgebied van de Stadsbank Oost-Nederland. Dat werkgebied omvat 22 gemeenten in Twente en de Achterhoek.

Onbetaalbaar

De Stadsbank vindt dat vrijwilligers een intensieve en persoonlijke hulpverlening kunnen bieden die onbetaalbaar is. Daarom werkt men samen met vrijwilligers van landelijke organisaties als Humanitas en Schuldhulpmaatje, maar ook van lokale (welzijns)organisaties. Of een vrijwilliger ingeschakeld wordt, bepaalt de klantmanager. Hier zijn...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations