Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 2–3, pp 38–41 | Cite as

Het Impactpad toegepast

Wat breng je in beeld als maatschappelijke impact?

 • Claudia van OrdenEmail author
 • Malissa Irosemito
 • Francine Teesink
Artikel

Voor sociale ondernemingen wordt het steeds belangrijker om te laten zien wat hun bedrijf oplevert. Niet alleen in termen van omzet en winst, maar vooral in termen van maatschappelijke waarde. Maar het meten van de maatschappelijke impact is nog een zoektocht: welke effecten breng je in kaart, met welke indicatoren? Dit artikel biedt handvatten.

Sociale ondernemingen zijn sterk in opkomst, er zijn er circa vijfduizend in Nederland (Keizer et al., 2016; ABN AMRO, 2017; OECD/EU, 2019). Een sociale onderneming onderscheidt zich met name van reguliere ondernemingen doordat ze maatschappelijke doelstellingen voorop stelt. Het maken van winst is secundair. De maatschappelijke doelstellingen waar sociale ondernemingen zich voor inzetten verschillen. De Social Enterprise Monitor 2018 laat zien dat de grootste groep sociale ondernemingen in Nederland (44%) gericht is op het bevorderen van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De andere zijn gericht op duurzaamheid,...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Claudia van Orden
  • 1
  Email author
 • Malissa Irosemito
  • 2
 • Francine Teesink
  • 3
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations