Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 2–3, pp 10–12 | Cite as

Het GAST-model

Gedragsinzichten toegepast in de incassopraktijk

  • Yvette BommeljéEmail author
Artikel

Zit je in de financiële stress, dan kun je je minder goed concentreren en minder goed plannen en de juiste keuzes maken. Hoe komt dat en wat kun je er tegen doen? En vooral: hoe kan de uitvoering cliënten helpen ontstressen en juiste keuzes maken? Gea Schonewille, wetenschappelijk medewerker bij het Nibud zocht het uit en past het toe.

'Geld heeft me van jongs af aan al bezig gehouden,' vertelt Gea Schonewille. Ze heeft een achtergrond in de economische psychologie en blikt terug op haar jeugd om deze interesse toe te lichten. En om uit te leggen hoe je vanuit de theorie kan kijken naar verschillende typen mensen en hun omgang met geld, en wat je vanuit die wetenschap kunt doen om hen te helpen om hun gedrag in betere banen te leiden. 'Mijn ouders hadden vroeger een dak- en thuislozenopvang aan huis. We woonden in Friesland, in een grote boerderij met een stuk of acht slaapkamers. En buiten stonden nog vijf blokhutten. Onze gasten, zo noemden we ze, mochten er drie maanden blijven...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations