Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 2–3, pp 7–9 | Cite as

Geïntegreerde aanpak van mismatch op de arbeidsmarkt

 • Saraï SapuleteEmail author
 • Elvira Meurs
Artikel
 • 1 Downloads

Om arbeidsvraag en -aanbod beter bij elkaar te brengen in de vier grootste gemeenten, is een geïntegreerde aanpak van economisch en sociaal beleid ingezet. De bevindingen en lessen uit de tussentijdse evaluatie delen wij in dit artikel.

De vier grootste gemeenten in Nederland (G4) kennen over het algemeen een hogere (jeugd)werkloosheid, een lagere arbeidsparticipatie en een hoger aandeel vroegtijdige schoolverlaters dan het Nederlands gemiddelde. De arbeidsmarkt trekt aan; het aantal vacatures is over de afgelopen jaren sterk gestegen. Desondanks blijft er een groep mensen die niet zo makkelijk aan het werk komt. Hiervoor zijn verschillende redenen:

 1. 1.

  Nieuwe competenties: hierbij gaat het bijvoorbeeld om banen gerelateerd aan de energietransitie en het (nieuwe) type competenties dat daarvoor nodig is. Voor een grote groep mensen op de arbeidsmarkt is het moeilijk om aansluiting te vinden in nieuwe beroepen waarbij typen competenties horen waarover zij niet beschikken.

   
 2. 2.

  Polarisatie:...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations