Advertisement

Epilepsie

 • 40 Accesses

Samenvatting

Epilepsie is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij epileptische aanvallen voorkomen. Wat kun je doen als een patiënt een epileptische aanval heeft, en welke complicaties kunnen voorkomen? De toets bij dit artikel levert 2 accreditatiepunten op.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Access options

Buy single article

Instant unlimited access to the full article PDF.

US$ 39.95

Price includes VAT for USA

Noten

 1. 1.

  Majoie HJM et al. Richtlijn epilepsie. Nederlandse Vereniging voor Neurologie. 2019 https://epilepsie.neurologie.nl/cmssite/index.php?pageid=2.

 2. 2.

  Wit MC de, Willems M, Pamelen J van. Richtlijn epilepsie volwassenen. Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam. 2018 https://www6.erasmusmc.nl/47445/5464293/5931241/674532/2253326/Epilepsie.

 3. 3.

  Poos MJJC. Epilepsie. Volksgezondheidenzorg.info. 2018 https://www.volksgezond-heid-enzorg.info/onderwerp/epilepsie.

 4. 4.

  Meurs A. Acute aanpak van een epileptische aanval. Referentiecentrum voor Refractaire Epilepsie (RCRE), UZ Gent. https://www.nvkvv.be/file?fle=191286.

 5. 5.

  De Vries JM en Titulaer MJ. Status epilepticus bij volwassenen. Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam. 2015 https://www6.erasmusmc.nl/47445/5464293/5931241/674532/-2253326/status_epilepticus.pdf.

Download references

Author information

Correspondence to Elles Lalieu.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Lalieu, E. Epilepsie. nurs 26, 39–45 (2020). https://doi.org/10.1007/s41193-020-0011-6

Download citation