Advertisement

Bevriezingsletsel door lachgascilinder

 • 21 Accesses

Samenvatting

Jessica (20) ontdekt de dag na een feestje een flinke wond op haar bovenbeen. Het blijkt een bevriezingsletsel, veroorzaakt door de cilinder waarmee ze de avond ervoor lachgasballonnen heeft gevuld.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Access options

Buy single article

Instant unlimited access to the full article PDF.

US$ 39.95

Price includes VAT for USA

Noten

 1. 1.

  NVIC Jaaroverzicht 2018, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht, 2019.

 2. 2.

  Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2018, Trimbos-instituut Utrecht en WODC, Den Haag.

 3. 3.

  Brandwondenstichting.nl/nieuws/brandwondencentra-slaan-alarm-partydrug-lachgas-eist-slachtoffers/.

 4. 4.

  Prudhomme van Reine JJ, Alleen als ‘ie ijs en ijskoud is, WCS-Nieuws jaargang 26, nr 4, december 2010. www.wcs.nl/wp-content/uploads/1744_WCS-2010-4-01-Bevriezingswonden.pdf.

 5. 5.

  Voor meer informatie over de laser Doppler scan, zie artikel De wondzorg van de toekomst: nieuwe technieken, Francine Aarts, Nursing.nl/magazine/Nursing magazine nr 4, 2019.

Download references

Author information

Correspondence to Ilse Kattestaart.

Additional information

figurea

In deze rubriek presenteren gespecialiseerde verpleegkundigen wondcases uit hun eigen praktijk. Deze maand: Ilse Kattestaart, brandwondenverpleegkundige bij het brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Kattestaart, I. Bevriezingsletsel door lachgascilinder. nurs 26, 34–37 (2020) doi:10.1007/s41193-020-0010-7

Download citation