Advertisement

Vermindert de BCM-BIS-meting de kans op hypotensie tijdens hemodialyse?

 • 30 Accesses

Samenvatting

Casus

Bij hemodialysepatiënten die niet of onvoldoende urine produceren, wordt tijdens de dialysebehandeling vocht onttrokken. Hiervoor hanteert men een bepaald streefgewicht. Dit is het drooggewicht dat aan het einde van de dialyse behaald moet zijn. Dit streefgewicht stelt de nefroloog vast op basis van gewicht, tensie, pols, lichamelijk onderzoek en klachten van de patiënt. Deze methode is niet objectief meetbaar en brengt enige onzekerheid met zich mee. De Body Composition Monitor (BCM) is gebaseerd op bio-impedantie spectroscopie (BIS). Met een kleine elektrische stroom door het lichaam meet de BCM het totale lichaamsvocht, het intra- en extracellulaire vocht, en ook vetweefsel en spiermassa. Hiermee zou een drooggewicht gemeten kunnen worden. De vraag luidt of bepaling van het streefgewicht met BCM-BIS bij hemodialysepatiënten die onvoldoende urine produceren, hypotensie tijdens hemodialyse zou kunnen verminderen.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Access options

Buy single article

Instant unlimited access to the full article PDF.

US$ 39.95

Price includes VAT for USA

Noten

 1. 1.

  Nederlandse Federatie Nefrologie. Richtlijn Hemodynamische instabiliteit tijdens HD. 2014.

 2. 2.

  Patel HV, Annigeri RA, Kowdle PC, et al. Bioimpedance Spectroscopy-Guided Ultrafiltration Normalizes Hydration and Reduces Intradialytic Adverse Events in Hemodialysis Patients. Indian J Nephrol. 2019 Jan-Feb;29(1):1-7.

 3. 3.

  Huan-Sheng C, Yeong-Chang C, Ming-Hsing H, et al. Application of bioimpedance spectroscopy in Asian dialysis patients (ABISAD-III): a randomized controlled trial for clinical outcomes. Int Urol Nephrol. 2016 Nov;48(11):1897-1909.

 4. 4.

  Incidentie is het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per tijdseenheid, per aantal van de bevolking, bijvoorbeeld: in het jaar 2019 was de incidentie 17 per 1.000 patiënten.

Download references

Author information

Correspondence to Jeltje Panjer.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Panjer, J., Buurs, R. Vermindert de BCM-BIS-meting de kans op hypotensie tijdens hemodialyse?. nurs 26, 26–27 (2020). https://doi.org/10.1007/s41193-020-0008-1

Download citation