Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 12, pp 54–56 | Cite as

Mirtazapine

 • Linda de Graaf
Nursing challenge
 • 19 Downloads

Samenvatting

Mirtazapine is een antidepressivum, maar wordt ook voorgeschreven bij onder andere slaapproblemen. De toets bij dit artikel levert 1 accreditatiepunt op.

Geraadpleegde literatuur

 1. 1.
  KNMP Kennisbank, geraadpleegd september 2019.Google Scholar
 2. 2.
  Farmacotherapeutisch Kompas, geraadpleegd september 2019.Google Scholar
 3. 3.
  www.apotheek.nl, geraadpleegd september 2019.
 4. 4.
  NHG-standaard Depressie, geraadpleegd september 2019.Google Scholar
 5. 5.
  NHG Standaard Slapeloosheid, geraadpleegd september 2019.Google Scholar
 6. 6.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Linda de Graaf
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations