Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 7, pp 61–61 | Cite as

Wet Big II: hoe een plus een min kan worden

  • Bohn Stafleu van Loghum
Column Sandra
  • 1 Downloads

Samenvatting

Ooit waren we allemaal verpleegkundigen, ongeacht niveau. Mbo of hbo maakte niet het verschil. Je hart, je passie, je toewijding, dat was je plus (of min).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations