Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 7, pp 60–60 | Cite as

Uitgelicht

  • Bohn Stafleu van Loghum
Colofon
  • 19 Downloads

Samenvatting

Op 5 juni barstte de bom: minister Bruins presenteerde het wetsvoorstel BIG II. Verpleegkundigen zaten er al jaren op te wachten. Maar ze reageerden teleurgesteld, althans vooral de inservice en mbo-opgeleide verpleegkun-digen zonder vervolgopleiding op NLQF6-niveau.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations