Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 7, pp 47–53 | Cite as

Bloedcirculatie

 • Janneke van der Stap
 • Bart Grad
Nursing challenge
 • 6 Downloads

Samenvatting

De bloedcirculatie is een fascinerend en complex proces. In dit artikel aandacht voor wat er mis kan gaan en welke gevolgen een slechte bloedcirculatie kan hebben. De bijbehorende toets levert 2 accreditatiepunten op.

Geraadpleegde literatuur

 1. 1.
  Brink van den GTWJ, Lindsen FWM. Leerboek Intensive Care Verpleegkunde deel 1. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2016. p454.Google Scholar
 2. 2.
  OpenStax, Anatomy & Physiology. Open-Stax CNX. Feb 26, 2016. http://cnx.org/contents/14fb4ad7-39a1-4eee-ab6e-3ef2482e3e22@8.24.
 3. 3.
  Kumar C. Clinical Medicine. Amsterdam: Elsevier; 2017. p1437.Google Scholar
 4. 4.
  Klöpping C, Cardiovasculaire ziektebeelden. De introductie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2010. p125.Google Scholar
 5. 5.
  Farmacotherapeutisch kompas, beschikbaar via: www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/indicatieteksten/hartfalen__chronisch. Geraadpleegd in maart en april 2019.
 6. 6.
  Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J, 2016 Jul (2016): 2129-2200.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Janneke van der Stap
  • 1
 • Bart Grad
  • 1
 1. 1.Respectievelijk verpleegkundig specialist longoncologieIntensivist i.o. in het UMC UtrechtUtrechtNederland

Personalised recommendations