Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 7, pp 36–40 | Cite as

7 vragen over het post-intensivecaresyndroom (PICS)

 • Francine Aarts
Ic-opname
 • 35 Downloads

Samenvatting

Betrekkelijk nieuw in Nederland: de ic-café’s, lotgenotenavonden voor patiënten die klachten hebben overgehouden aan hun opname op de intensive care. Wat doe je als je patiënt kampt met dit post-intensivecaresyndroom (PICS)?

Noten

 1. 1.
  Harvey, M. A. (2016). Mitigating PICS. So-ciety of Critical Care Medicine.Google Scholar
 2. 2.
 3. 3.
  Janssen R. 5 dingen die verpleegkundigen over PICS moeten weten. Nursing.nl > 9 oktober 2015.Google Scholar
 4. 4.
  Witt E. Wetenschap: Nazorg na ic-ontslag moet beter. Nursing, april 2017.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Francine Aarts
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations