Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 7, pp 30–35 | Cite as

Acute huidreacties bij radiotherapie: de nieuwste inzichten

  • Francine Aarts
Bestraling

Samenvatting

Een nieuwe, landelijke werkwijze moet duidelijkheid bieden over behandeling en verzorging van huidreacties bij bestraling. Nursing bespreekt de belangrijkste punten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Francine Aarts
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations