Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 7, pp 18–24 | Cite as

Reuring rond de regieverpleegkundige

  • Margot Hamel
Wet Big II
  • 4 Downloads

Samenvatting

Verpleegkundigen reageerden massaal op de nieuwe functie regieverpleegkundige, en de overgangsregeling die daarvoor is voorgesteld. Veel van hen voelen zich tekort gedaan. Beroepsorganisatie V&VN reageert op de meest voorkomende misverstanden.

Noot

  1. 1.
    Meeste V&VN-leden positief over nieuwe beroepsprofielen. Snel duidelijkheid nodig over overgangsregeling. www.venvn.nl, 6-7-2019.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Margot Hamel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations