Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 7, pp 17–17 | Cite as

In de wetenschap

  • Francine Aarts
In de wetenschap

Samenvatting

Patiënten hoeven niet noodzakelijk ‘klaar te zijn’ voor een vroegtijdig zorgplanningsgesprek, om een dergelijk gesprek te kunnen voeren. Dat concludeert verplegingswetenschapper Marieke Zwakman in haar proef-schrift. Ze analyseerde geluidsopnames van gestructureerde vroegtijdige zorgplanningsgesprekken. De meeste patiënten lieten tijdens deze gesprekken zowel signalen zien dat ze klaar waren om het betreffende onderwerp te bespreken, als signalen dat ze dat niet waren. Patiënten die nog niet toe waren aan een bepaald onderwerp, konden het gesprek wel voortzetten en antwoord geven op andere onderwerpen van het vroegtijdige zorgplanningsgesprek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Francine Aarts
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations