Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 7, pp 13–13 | Cite as

Billen wassen is oké

  • Bohn Stafleu van Loghum
Column Hugo
  • 26 Downloads

Samenvatting

Enerzijds zijn we trots op ons vak. Anderzijds voelen we schaamte voor sommige dingen die we doen. Billen wassen bijvoorbeeld. Daar praten we liever niet over. ‘We doen immers zoveel meer’. Levens redden, dat soort dingen. Maar we wassen dus ook billen. En daar gaan we het vandaag over hebben.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations