Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 7, pp 3–3 | Cite as

Rommel de bommel

  • Alexia HagemanEmail author
Redactioneel Alexia
  • 43 Downloads

Samenvatting

Een storm van kritiek kwam los toen het wetsvoorstel Wet BIG II bekend werd gemaakt. In het voorstel staat dat alleen hbo-opgeleide verpleegkundigen die vanaf 2012 hun opleiding hebben afgerond, zich als regieverpleegkundige kunnen laten registreren in het BIG-register. Overige hbo’ers en mbo- en inservice-opgeleiden met specifieke aanvullende opleiding komen onder een overgangsregeling te vallen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Hoofdredacteur Nursing

Personalised recommendations