Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 4, pp 54–56 | Cite as

Nitrofurantoïne

 • Linda de Graaf
Nursing challenge
 • 68 Downloads

Samenvatting

Nitrofurantoïne (Furabid®, Furadantine®) is een antibioticum. Het wordt gebruikt voor de behandeling en profylaxe van ongecompliceerde urineweginfecties.1 Maak de toets bij dit artikel en verdien een accreditatiepunt.

Geraadpleegde literatuur

 1. 1.
  https://kennisbank.knmp.nl/, geraadpleegd december 2018.
 2. 2.
  NHG-standaard Urineweginfecties via www.nhg.org/standaarden/samenvatting/urineweginfecties, geraadpleegd december 2018.
 3. 3.
  Farmacotherapeutisch Kompas, via www.farmacotherapeutischkompas.nl, geraadpleegd december 2018.
 4. 4.
  www.apotheek.nl, geraadpleegd december 2018.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Linda de Graaf
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations