Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 4, pp 36–39 | Cite as

Curatieve behandeling van een oncologische wond

  • Wond- en Dermatologieteam Allerzorg
special wondzorg
  • 34 Downloads

Samenvatting

Meneer Vink heeft een oncologische wond op zijn hoofd nadat een plaveiselcelcarcinoom is weggesneden. Hij wil met de negatievedruktherapie stoppen omdat hij deze te belastend vindt.

Noten

  1. 1.
    www.lc.nl, zoek op ‘verwarde ouderen’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Wond- en Dermatologieteam Allerzorg
    • 1
  1. 1.Den HaagNederland

Personalised recommendations