Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 4, pp 26–27 | Cite as

Vermindert een CHG-pleister de kans op infectie bij een centraal veneuze lijn?

 • Corinne van de Venis
 • Crista Hoogewind-LeerentveldEmail author
EBP
 • 121 Downloads

Samenvatting

Tijdens het gebruik van een centraal veneuze lijn (CVL) is een van de meest voorkomende complicaties een kathetergerelateerde infectie (CRI).

Geraadpleegde literatuur

 1. 1.
  Jenks M, Graig J, Green W, et al. Tegaderm CHG IV securement Dressing for Central Venous and Arterial catheter insertion sites: A NICE medical technology Guidance, Appl Health Econ Health Policy. 2016 Apr;14(2):135-49.Google Scholar
 2. 2.
  Voss, A, Horrevorts A. ‘Preventie van lijninfecties door huiddesinfectie’, NTVG, 2016.Google Scholar
 3. 3.
  Buter H, Eikemans B, Molenaar D, et al. Richtlijn Centraal veneuze lijn, versie 2, Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, 2016.Google Scholar
 4. 4.
  Ullman AJ, Cooke ML, Mitchell M, et al. Dressings and securement devices for central venous catheters (CVC). Int J Nurs Stud. 2016 Jul;59:177-96.Google Scholar
 5. 5.
  Maunoury F, Motrunich A, Palka-Santini M, et al. Cost-Effectiveness Analysis of a transparent Antimicrobial Dressing for managing central venous and arterial catheter in Intensive Care Units. Plos one, 2015 Jun 18;10.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Corinne van de Venis
  • 1
 • Crista Hoogewind-Leerentveld
  • 2
  Email author
 1. 1.IC-verpleegkundige in opleidingZiekenhuis IsalaZwolleNederland
 2. 2.IC-verpleegkundige en klinisch epidemioloogZiekenhuis IsalaZwolleNederland

Personalised recommendations