Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 4, pp 23–23 | Cite as

Doorzettingsvermogen

  • Barbara van Ede
Impact
  • 34 Downloads

Samenvatting

Neurologieverpleegkundige Barbara komt in de supermarkt een oud-patiënt tegen. Dan beseft ze weer waarom ze het werk doet dat ze doet.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Barbara van Ede
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations