Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 4, pp 6–9 | Cite as

3 Vragen over: Ondervoeding bij ouderen

  • Bohn Stafleu van Loghum
Overdracht
  • 120 Downloads

Samenvatting

Wat: Verpleegkundigen voelen zich vaak niet bekwaam genoeg om goede voedingszorg te leveren, aldus de Stuurgroep Ondervoeding. De Stuurgroep richtte een onderwijsexpertraad op, met steun van VWS. Doel is het verbeteren van het onderwijs over voeding in de opleidingen voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations