Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 2, pp 63–63 | Cite as

Delier: het kan ons ook overkomen

  • Bohn Stafleu van Loghum
Column Sandra
  • 41 Downloads

Samenvatting

Wij hebben het in de klas over delieren, een bekend fenomeen voor mijn studenten. Want een delier is iets waaraan ze in de ouderenzorg een blaasontsteking herkennen. Wat zou het mooi zijn, als ze juist andersom die blaasontsteking herkennen vóór het delier.

Noot

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations