Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 2, pp 62–62 | Cite as

Uitgelicht

  • Bohn Stafleu van Loghum
Colofon
  • 27 Downloads

Samenvatting

Tijdens het schrijven van het artikel over mbo-hbo zonk de moed me bijna in de schoenen. Want de kans van slagen van functiedifferentiatie hangt af van zoveel factoren op zoveel niveaus! Gelukkig zijn er veel collega’s die het nut zien van deze belangrijke ontwikkeling.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations