Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 2, pp 31–33 | Cite as

‘Rekenen moet je blijven oefenen’

  • Koen Scheerders
Rekenen
  • 54 Downloads

Samenvatting

Rekenen is een hot item voor verpleegkundigen. Docent Rekenen Dirk Megens helpt hen met zijn video’s waarin hij rekenvoorbeelden geeft. Onlangs verscheen een e-learning waaraan hij heeft meegewerkt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Koen Scheerders
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations