Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 2, pp 14–15 | Cite as

Droogrek

  • Bohn Stafleu van Loghum
Zorgfoto van de maand
  • 52 Downloads

Samenvatting

Gedesinfecteerde kleding van artsen en verpleegkundigen hangt te drogen bij een ziekenhuis in Congo. In het oosten van het land grijpt de gevreesde ziekte ebola weer om zich heen. Volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het de op een na grootste uitbraak tot nu toe. In de verzorging van ebolapatiënten helpen nu ook mensen mee die zelf zijn genezen van ebola.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations