Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 2, pp 13–13 | Cite as

De nachtdienst hoort de rust te bewaken

  • Bohn Stafleu van Loghum
Column hugo
  • 91 Downloads

Samenvatting

De nachten in het ziekenhuis zijn voor niemand een pretje. Patiënten slapen dramatisch. Gemiddeld anderhalf uur korter dan thuis. Een ruime meerderheid voelt zich na ontslag oververmoeid vanwege slaapgebrek. Dat tekort aan slaap komt het herstel en de emotionele draagkracht niet ten goede.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations