Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 7–8, pp 43–46 | Cite as

9 vragen over voeding

  • Francine Aarts
veel gestelde vragen over voeding
  • 223 Downloads

Samenvatting

Nursing verzamelde vragen van lezers over voeding en legde ze voor aan het team van diëtisten van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Dit zijn hun antwoorden.

Bronnen

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Francine Aarts
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations