Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 7–8, pp 14–15 | Cite as

Skatend door het ziekenhuis

  • Bohn Stafleu van Loghum
Zorgfoto van de maand
  • 116 Downloads

Samenvatting

Deze kortgerokte verpleegkundig assistenten zoeven door het Yanhee International Hospital in Bangkok, Thailand. Ze brengen medisch documenten en patiëntendossiers van afdeling naar afdeling.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations