Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 7, pp 46–47 | Cite as

Interdisciplinaire samenwerking

'Ken eerst jezelf'

  • Annette WiesmanEmail author
Artikel
  • 1 Downloads

Scholen, kinderopvangorganisaties en jeugdzorg blijven te veel in hun eigen domein hangen, zegt Angèle van der Star. Ze schreef het boek Over het schoolhek heen over interdisciplinaire samenwerking in de onderwijspraktijk.

De aanleiding voor haar boek was het onderzoek dat ze deed voor de master Pedagogiek over interdisciplinair samenwerken, die ze in 2016 afrondde. Angèle van der Star wisselde studie - ze haalde ook haar master Educational Leadership - af met jarenlang werk als schooldirecteur. Momenteel is ze interim-directeur van een montessorischool.

Op de plekken waar ze als directeur werkte, zag ze hoe noodzakelijk interdisciplinaire samenwerking is in deze tijd van lerarentekort, teruglopende leerlingaantallen, passend onderwijs en transitie in de jeugdzorg. 'Of je nu een dorpsschool bent, een vensterschool of een brede school, allemaal moeten we samenwerken met partijen in de buurt.' Hoewel doordrongen van de noodzaak, lopen veel organisaties daarin vast. Want er moet zoveel,...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations