Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 7, pp 34–38 | Cite as

Serie duurzame kinderopvang

Branchebrede discussie over hittemaatregelen

  • Carla OverduinEmail author
Artikel

Het kwik steeg afgelopen zomer tot boven de 40 graden. Een jong kind kan zich daar niet zelf tegen beschermen. Dat betekent een grote verantwoordelijkheid voor kinderopvangorganisaties. Bij extreme temperaturen groepen sluiten, investeren in airconditioning, wat is verstandig? Met het oog op een klimaatverandering als gevolg van de opwarming van de aarde zijn (branchebrede) maatregelen nodig. Een 'verhitte' discussie.

Eigenaar Marion Schelberg van Kinderdagverblijf Beerengoed, een eenpitter in het Limburgse Heerlen, was eind juli de wanhoop nabij. 'De temperatuur liep op tot 40 graden met een gevoelstemperatuur van 44 graden. We hebben geen airconditioning en de temperatuur bij het plafond was zo hoog dat het brandalarm afging. Ik heb de GGD en de gemeente gebeld, de wethouder gesproken. Beide partijen verwezen me naar het hitteprotocol van het RIVM. De GGD komt een paar keer per jaar onverwacht langs om de veiligheid te controleren, maar als ik om hulp vraag bij extreem weer, komen ze...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations