Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 1, pp 14–15 | Cite as

Filmpjes kijken door een economische bril

  • Inge van RijnEmail author
Artikel
  • 2 Downloads

Is er een spanningsveld tussen de pedagogische en de econo- mische waarde van kinderopvang? Janneke Plantenga liet tijdens een masterclass van Stichting BKK aan de hand van filmfragmenten zien wat de economische waarde van kinderopvang is.

Janneke Plantenga onderzoekt de kinderopvang vanuit een economische vraagstelling: wat leveren investeringen in kinderopvang op voor de maatschappij? Worden de capaciteiten van vrouwen en de talenten van kinderen wel optimaal benut? Zijn vraag en aanbod soepel op elkaar afgestemd of moet de overheid meer sturen? De masterclass waarbij Janneke Plantenga wordt geïnterviewd door Joop Berding, is georganiseerd door de Stichting BKK en trekt op een winterse middag met storm en regen zo'n veertig bezoekers, vooral vanuit de kinderopvang. In de prachtige Belle van Zuylenzaal van het Academiegebouw in Utrecht zitten Plantenga en Berding aan een klein tafeltje, achter hen een groot scherm. Ze gaan samen in gesprek aan de hand van filmfragmenten, net als in...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations