Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 1, pp 16–18 | Cite as

Serie 'Boven het maaiveld'

SKSG vernieuwt

  • Carla OverduinEmail author
Artikel
  • 1 Downloads

SKSG mag dan met 115 jaar een van de oudste kinderopvangorganisaties in ons land zijn, ze loopt zeker niet achteraan als het gaat om vernieuwing. Bij de Groningse organisatie krijgen kinderen een gezonde leefstijl aangeleerd en ook het personeel doet mee. Directeur Enno van der Werff (49) zet zichzelf, zijn medewerkers en gasten op kantoorfietsen. En bitterballen zijn er niet bij op een werkborrel.

Van der Werff kwam vijf jaar geleden met een frisse blik binnen bij SKSG. 'Ik had twintig jaar gewerkt bij bedrijven zoals KPN en TNT. Wat me opviel was de bescheidenheid van de kinderopvangbranche. We laten niet zien wat we doen. Een voorbeeld: onze locaties hebben prachtige achtertuinen van soms wel 1.500 vierkante meter. Dat kan je aan de voorkant niet zien. Daarom hebben we nu grote foto's van de tuin op weerbestendige doeken op de voorgevel geplaatst. En waarom moeten op ophaaltijd alle tafels al schoongeveegd te zijn? Laat ouders zien wat je met de kinderen doet. We hebben inmiddels...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations