Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 1, pp 20–22 | Cite as

Magda Heijtel: 'Dit is een rol die bij me past'

  • Frida NoordzijEmail author
Artikel
  • 1 Downloads

Handen en voeten geven aan een duidelijke visie en bovenop overheidsbeleid zitten, dat is de focus van de nieuwe directeur van Brancheorganisatie Kinderopvang, Magda Heijtel. 'Ik hou van resultaten: praten moet iets opleveren.'

'Ik ben iemand die een visie graag goed in de praktijk neer wil zetten. Een visie zonder handen en voeten, daar heb ik niet zoveel mee. Ik hou van resultaten: praten moet iets opleveren', vertelt de nieuwbakken directeur, die sinds 1 oktober de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) leidt. Magda Heijtel is een rot in het vak: dertien jaar lang werkte ze als directeur-bestuurder bij Impuls Kinderopvang te Amsterdam, en daarnaast was zij enkele jaren actief als bestuurslid bij de BK.

Onvrede

De kinderopvangsector schudt op haar grondvesten en als directeur van de BK krijgt Heijtel pittige onderwerpen op haar bordje. In juni 2018 schortte de brancheorganisatie het overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op uit onvrede over de ontwikkelingen...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations