Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 1, pp 38–40 | Cite as

Op naar een groenere kinderopvang

  • Linsey BalvertEmail author
Artikel
  • 1 Downloads

Een heerlijke plek waar kinderen hun energie en creativiteit kwijt kunnen, avonturen beleven, rennen, spelen, ontdekken en verwonderen. Waar kinderen zichzelf kunnen zijn, kunnen wegdromen en tot rust komen... Klinkt prachtig, maar de realisatie van een groen (school)plein en het integreren van meer buitenactiviteiten vraagt de nodige toewijding, tijd en investering.

Een groene buitenruimte is echt de moeite waard, zo wijzen steeds meer onderzoeken uit. Voor kind en team, maar ook voor de omgeving, het klimaat en de biodiversiteit. Veel onderzoeken en artikelen richten zich op basisscholen en schoolpleinen, maar ook in de kinderopvang valt van deze onderzoeken te leren en kan echt verschil worden gemaakt!

Buiten leren en buiten spelen is goed voor het kinderbrein. Beweging, sport en spel, en meer vrije speeltijd, hebben een positief effect op de cognitieve prestaties. Speelse beweging helpt tevens om een beter ruimtelijk inzicht te ontwikkelen. Gemiddeld brengen kinderen tegenwoordig...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations