Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 1, pp 10–12 | Cite as

Steeds meer fusies en overnames

  • Annette WiesmanEmail author
Artikel
  • 5 Downloads

De laatste maanden zijn er opvallend veel fusies en overnames in de kinderopvang. Groei is niet alleen aantrekkelijk vanwege de eisen van de Wet IKK, maar ook omdat scholen erom vragen. En dan is er nog de financiële onzekerheid. 'De laatste crisis heeft me aan het denken gezet.'

Michelle van Nieuwenhoven van kinderopvangorganisatie Kiddies kondigde onlangs aan dat de organisatie die haar ouders ooit oprichtten, zal worden overgenomen door Stichting Kinderopvang Alkmaar (SKOA). Samen zijn ze straks de grootste kinderopvangaanbieder in Alkmaar. De directeur ging niet over één nacht ijs. 'Er wordt in pedagogisch opzicht steeds meer van organisaties gevraagd. Dat zorgt voor een verbeterde kwaliteit, mits je de maatregelen goed kunt implementeren. Als middelgrote organisatie hebben wij niet de middelen in huis om de pedagogiek te borgen, en SKOA heeft die wel.' Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een pedagogisch coach. 'Die huren we nu extern in, maar komend jaar gaan we kijken of we dat...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations