Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 11, pp 3–3 | Cite as

Werkdruk

  • Marike VroomEmail author
Redactioneel

Samenvatting

Onze Facebookpagina ontplofte bijna na onze oproep om jullie ervaringen te melden over werkdruk en personeelstekort. Aanleiding was een noodkreet van een pm’er die ons hierover geschreven had. Ze klaagde over onverantwoorde situaties; in je eentje of samen met een onervaren stagiaire op een peutergroep of babygroep staan, omdat je vaste collega ziek is en de invaller niet kan komen. We werden overstroomd met mails en meldingen op Facebook. We lazen reacties als: ‘Bij ons is het niet anders’; ‘Dat is precies de reden dat ik gastouder geworden ben’; ‘Op deze manier raak je overspannen, want je kunt niet eens vakantie nemen’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Hoofdredacteur Kinderopvang

Personalised recommendations