Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 11, pp 30–30 | Cite as

3 Tips Voor communiceren met vluchtelingenkinderen

  • Susan Schaeffer
Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Kinderopvangorganisaties krijgen steeds vaker te maken met vluchtelingenkinderen uit landen als Eritrea, Syrië en Afghanistan. Een uitdaging, want hoe communiceer je bijvoorbeeld met een kind dat de Nederlandse taal niet verstaat of spreekt?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Susan Schaeffer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations