Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 11, pp 4–7 | Cite as

Kort en krachtig

  • Rhijja Jansen
Kort en krachtig

Samenvatting

Je kunt twintig jaar in de kinderopvang hebben gewerkt, maar toch niet meer voldoen aan de huidige kwalificatie-eis. Een frustratie voor velen, blijkt uit een rondgang op Kinderopvangtotaal. Nicole bijvoorbeeld, werkte tien jaar in de dagopvang, toen ze besloot om gastouder te worden. Na elf jaar wil ze weer aan de slag in de dagopvang, maar dat blijkt niet mogelijk. Haar opleiding mdgo agogisch werk staat niet langer op de diplomalijst met kwalificatie-eisen voor pedagogisch medewerkers. De 21 jaar werkervaring is vrijwel niets waard. Frustrerend, vindt Nicole. ‘Als ik besloten had een jaar eerder terug te keren naar de dagopvang, had dat nog gekund’, vertelt ze. De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) herkent het probleem waar herintreders tegen aanlopen, als blijkt dat hun diploma’s niet meer kwalificeren. BMK-voorzitter Sharon Gesthuizen: ‘De keuze om de diploma’s eraf te halen is indertijd onvoldoende onderbouwd. Wat ons betreft gaat het om de kwaliteit die mensen kunnen bieden en de werkervaring die zij hebben.’ De branchevereniging maakt zich hard om diploma’s terug te krijgen op de lijst.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Rhijja Jansen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations