Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 11, pp 34–34 | Cite as

Verzin een totaal nieuw feest

  • Carla Overduin
Kids Actief 8+

Samenvatting

Bso’ers zijn lekker eigenwijs en vieren de feestelijke decembermaand op hun eigen manier. Doe dat met een nieuw, origineel feest dat je samen bedenkt. Stuur weinig en laat het lekker gebeuren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Carla Overduin
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations