Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 11, pp 23–23 | Cite as

In dialoog met de pedagoog

  • Inge van Rijn
In dialoog met de pedagoog
  • 2 Downloads

Samenvatting

Pedagoog Inge van Rijn deelt ieder nummer een gesprek dat zij met een pedagogisch medewerker voerde. Deze maand: rustig genieten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Inge van Rijn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations