Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 11, pp 24–26 | Cite as

Herken TOS!

  • Frida Noordzij
Van 2 tot 4 jaar

Samenvatting

Jonge kinderen kunnen problemen hebben met het spreken en/of begrijpen van taal. Ze kunnen dan niet goed duidelijk maken wat ze bedoelen. Of ze begrijpen anderen niet. Dit kan komen door een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Frida Noordzij
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations